Your browser does not support JavaScript!
服務總覽

Recent

數據載入中...
106學年度下學期中國文化大學陸生分享藝文活動競賽-參賽作品

A.分享文及照片

  1.哈爾濱師範大學-胡丹 https://goo.gl/NGGCM8

  2.東北師範大學-郭志勇 https://goo.gl/mcYLrZ

 

B.微電影徵選大賽

  1.西南大學-賀澤航    一封情書    https://goo.gl/ZP5ikJ

  2.北京科技大學-姜子佳 臺灣流浪記 https://goo.gl/z84wCS

  3.中原工學院-齊鑫 《太平洋的風》https://youtu.be/33GjoiEx3ow

 4.中原工學院-曹源 《島》https://youtu.be/2MkQbt1LK5o

 

C 詞曲創作 (無參賽作品)

 

D.攝影比賽

  1. 哈爾濱師範大學 李曉詩 (見附件)

  2. 哈爾濱師範大學 胡丹 (見附件)

  3. 華南理工大學 周璿璿  (見附件)

瀏覽數